پرداخت هزینه سفارشات از طریق کلیه کارت های بانکی شبکه شتاب که دارای رمز دوم و تاریخ انقضای معتبر می باشند، مقدور است.