تماس با ما:

آدرس: هشتگرد قدیم-خیابان امام خمینی-مجتمع تجاری باران-طبقه دوم-واحد 100

تلفن تماس خدمات مشتریان: 02191307169 – 09233489136

کد پستی:3361618817

آدرس ایمیل: info@mobilejanebi.ir